Dřevo je cesta k rovnováze na Zemi! Využívejte dřevo – naši významnou obnovitelnou surovinu, chráníte tím životní prostředí.

Projekt „Dřevo je cesta“ organizuje Nadace dřevo pro život. Cílem projektu je informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva – naší domácí obnovitelné suroviny – na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku. Za účelem efektivního šíření této osvětové kampaně bude vytvořena komunita nositelů a podporovatelů značky „Dřevo je cesta“.

My jste také DŘEVORÁDI

Tým Kafe na dřevo